20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao

Tăng tương tác Facebook của bạn giúp tiếp cận nhiều hơn
Tự động tăng like bài viết của bạn, giúp nổi bật hơn
Thêm bình luận

Điện thoại là thứ mà dường như trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng sở hữu và sử dụng, để mang lại cảm giác mới khi sử dụng thì mình sử dụn...

Điện thoại là thứ mà dường như trong mỗi chúng ta ai cũng đã từng sở hữu và sử dụng, để mang lại cảm giác mới khi sử dụng thì mình sử dụng hình nền điện thoại tự thay đổi mổi 5' một lần. Dưới đây là 20 hình ảnh mình dùng để đổi chất lượng 2280x1080 (FHD), do mình đang dùng màn tỉ lệ 19:9 nên kích thước ảnh hơi dài nhưng dùng vẫn bình thường trên các thiết bị có tỉ lệ khác ...

DOWNLOAD TẤT CẢ
20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit
20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit

20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit

    20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit


    20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit


    20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit


    20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit


    20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit


    20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit   20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit


  20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit  20 hình nền thư giản dành cho điện thoại chất lượng cao vanthangit

Trên là 20 ảnh mình hiện tại đang dùng và đây là bài viết đầu tiên về chủ đề hình nền điện thoại, . mình sẽ chia sẻ nhiều hơn trong tương lai. 

DOWNLOAD TẤT CẢ

FACEBOOK COMMENT

5 GOOGLE COMMENT

● Không Spam link dưới mọi hình thức.
● Comment sẽ được giải đáp trong ngày.
● Chèn ảnh vào comment bằng các chèn link ảnh trực tiếp
● [pre] Code của bạn [pre], dùng cho code