Giữ cố định tất cả sidebar khi trượt cho blogger/blogspot

Tăng tương tác Facebook của bạn giúp tiếp cận nhiều hơn
Tự động tăng like bài viết của bạn, giúp nổi bật hơn
Thêm bình luận

Nếu bạn muốn blog bạn thể hiện nhiều nội dung để giúp tăng khả năng click quảng cáo hoặc giúp bài đăng mới tiếp cận người xem hơn. Nhưng khi...

Nếu bạn muốn blog bạn thể hiện nhiều nội dung để giúp tăng khả năng click quảng cáo hoặc giúp bài đăng mới tiếp cận người xem hơn. Nhưng khi người xem xem một bài đăng nào đó thì khi kéo để xem hết nội dung sẽ làm cho sidebar trượt theo làm lộ ra một khoảng trống khá phí.

Để giúp khắc phục lỗi này, Vanthangit.com xin hướng dẫn cho bạn chỉ với một đoạn code phía dưới:
Giữ cố định tất cả sidebar khi trượt cho blogger/blogspot
Demo Giữ cố định tất cả sidebar khi trượt cho blogger/blogspot


Copy toàn bộ code phía dưới chèn vào trước </body>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var mql = window.matchMedia('screen and (min-width: 60em)');if (mql.matches){
!function(i){i.fn.theiaStickySidebar=function(t){function o(t,o){var a=e(t,o);a||(console.log("TST: Body width smaller than options.minWidth. Init is delayed."),i(document).scroll(function(t,o){return function(a){var n=e(t,o);n&&i(this).unbind(a)}}(t,o)),i(window).resize(function(t,o){return function(a){var n=e(t,o);n&&i(this).unbind(a)}}(t,o)))}function e(t,o){return t.initialized===!0?!0:i("body").width()<t.minWidth?!1:(a(t,o),!0)}function a(t,o){t.initialized=!0,i("head").append(i('<style>.theiaStickySidebar:after {content: ""; display: table; clear: both;}</style>')),o.each(function(){function o(){a.fixedScrollTop=0,a.sidebar.css({"min-height":"1px"}),a.stickySidebar.css({position:"static",width:""})}function e(t){var o=t.height();return t.children().each(function(){o=Math.max(o,i(this).height())}),o}var a={};a.sidebar=i(this),a.options=t||{},a.container=i(a.options.containerSelector),0==a.container.size()&&(a.container=a.sidebar.parent()),a.sidebar.css({position:"relative",overflow:"visible","-webkit-box-sizing":"border-box","-moz-box-sizing":"border-box","box-sizing":"border-box"}),a.stickySidebar=a.sidebar.find(".theiaStickySidebar"),0==a.stickySidebar.length&&(a.sidebar.find("script").remove(),a.stickySidebar=i("<div>").addClass("theiaStickySidebar").append(a.sidebar.children()),a.sidebar.append(a.stickySidebar)),a.marginTop=parseInt(a.sidebar.css("margin-top")),a.marginBottom=parseInt(a.sidebar.css("margin-bottom")),a.paddingTop=parseInt(a.sidebar.css("padding-top")),a.paddingBottom=parseInt(a.sidebar.css("padding-bottom"));var n=a.stickySidebar.offset().top,d=a.stickySidebar.outerHeight();a.stickySidebar.css("padding-top",1),a.stickySidebar.css("padding-bottom",1),n-=a.stickySidebar.offset().top,d=a.stickySidebar.outerHeight()-d-n,0==n?(a.stickySidebar.css("padding-top",0),a.stickySidebarPaddingTop=0):a.stickySidebarPaddingTop=1,0==d?(a.stickySidebar.css("padding-bottom",0),a.stickySidebarPaddingBottom=0):a.stickySidebarPaddingBottom=1,a.previousScrollTop=null,a.fixedScrollTop=0,o(),a.onScroll=function(a){if(a.stickySidebar.is(":visible")){if(i("body").width()<a.options.minWidth)return void o();if(a.sidebar.outerWidth(!0)+50>a.container.width())return void o();var n=i(document).scrollTop(),d="static";if(n>=a.container.offset().top+(a.paddingTop+a.marginTop-a.options.additionalMarginTop)){var r,s=a.paddingTop+a.marginTop+t.additionalMarginTop,c=a.paddingBottom+a.marginBottom+t.additionalMarginBottom,p=a.container.offset().top,b=a.container.offset().top+e(a.container),g=0+t.additionalMarginTop,l=a.stickySidebar.outerHeight()+s+c<i(window).height();r=l?g+a.stickySidebar.outerHeight():i(window).height()-a.marginBottom-a.paddingBottom-t.additionalMarginBottom;var h=p-n+a.paddingTop+a.marginTop,f=b-n-a.paddingBottom-a.marginBottom,S=a.stickySidebar.offset().top-n,u=a.previousScrollTop-n;"fixed"==a.stickySidebar.css("position")&&"modern"==a.options.sidebarBehavior&&(S+=u),"legacy"==a.options.sidebarBehavior&&(S=r-a.stickySidebar.outerHeight(),S=Math.max(S,r-a.stickySidebar.outerHeight())),S=u>0?Math.min(S,g):Math.max(S,r-a.stickySidebar.outerHeight()),S=Math.max(S,h),S=Math.min(S,f-a.stickySidebar.outerHeight());var m=a.container.height()==a.stickySidebar.outerHeight();d=(m||S!=g)&&(m||S!=r-a.stickySidebar.outerHeight())?n+S-a.sidebar.offset().top-a.paddingTop<=t.additionalMarginTop?"static":"absolute":"fixed"}if("fixed"==d)a.stickySidebar.css({position:"fixed",width:a.sidebar.width(),top:S,left:a.sidebar.offset().left+parseInt(a.sidebar.css("padding-left"))});else if("absolute"==d){var y={};"absolute"!=a.stickySidebar.css("position")&&(y.position="absolute",y.top=n+S-a.sidebar.offset().top-a.stickySidebarPaddingTop-a.stickySidebarPaddingBottom),y.width=a.sidebar.width(),y.left="",a.stickySidebar.css(y)}else"static"==d&&o();"static"!=d&&1==a.options.updateSidebarHeight&&a.sidebar.css({"min-height":a.stickySidebar.outerHeight()+a.stickySidebar.offset().top-a.sidebar.offset().top+a.paddingBottom}),a.previousScrollTop=n}},a.onScroll(a),i(document).scroll(function(i){return function(){i.onScroll(i)}}(a)),i(window).resize(function(i){return function(){i.stickySidebar.css({position:"static"}),i.onScroll(i)}}(a))})}var n={containerSelector:"",additionalMarginTop:0,additionalMarginBottom:0,updateSidebarHeight:!0,minWidth:0,sidebarBehavior:"modern"};t=i.extend(n,t),t.additionalMarginTop=parseInt(t.additionalMarginTop)||0,t.additionalMarginBottom=parseInt(t.additionalMarginBottom)||0,o(t,this)}}(jQuery);
$(document).ready(function(){$("#sidebar-wrapper").theiaStickySidebar({additionalMarginTop:20,additionalMarginBottom:20})});};
//]]>
</script>

  1. Thay #sticky-sidebar thành id của sidebar các bạn
Tổng kết: Trên là đoạn code sẽ giúp các bạn cho sidebar không bị trượt khi kéo trang. Hy vọng sẽ hữu ích, chúc bạn thành công, nếu có vấn đề gì hãy comment mình sẽ giúp.

// Code: arlinadzgn.com

FACEBOOK COMMENT

4 GOOGLE COMMENT

cho e slot liên kết nha pro :v

Bạn comment vào trang liên kết mình sẽ duyệt nha

Tên Hiển Thị : Nguyễn Diện Blog
Mô tả : Chia sẻ kiến thức tổng hợp
Url: https://www.nguyendienblog.ooo/
đã đặt cho pro

● Không Spam link dưới mọi hình thức.
● Comment sẽ được giải đáp trong ngày.
● Chèn ảnh vào comment bằng các chèn link ảnh trực tiếp
● [pre] Code của bạn [pre], dùng cho code