Converter Code

Để Kết hợp các mã AdSense vào blog của bạn thông qua Edit HTML, bạn có thể không trực tiếp sao chép dán. Bí quyết hoặc sao chép Adsense của bạn Google Adsensehoặc bất kỳ Code Javascript khác, và sau đó nhấp vào nút Chuyễn đỗi. Sau đó sao chép và dán vào blog của bạn.  • chuyển đổi &thành&
  • chuyển đổi 'thành'
  • chuyển đổi "thành"
  • chuyển đổi <thành&lt;
  • chuyển đổi >thành&gt;

0 GOOGLE COMMENT

● Không Spam link dưới mọi hình thức.
● Comment sẽ được giải đáp trong ngày.
● Chèn ảnh vào comment bằng các chèn link ảnh trực tiếp
● [pre] Code của bạn [pre], dùng cho code